Klauzula informacyjna

Polityka prywatności › Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kontrahentów firmy:  KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk 

                                               Krzysztof Krawczyk KNK BIS


     Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko oraz inne podobne, jest KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk. z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1 lub Krzysztof Krawczyk KNK BIS z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1 Kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@knk.biz.pl


Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

- imię
- nazwisko
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu
- miejsce pracy
- stanowisko / funkcja, oraz inne podobne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Administratorem a Panią/Panem lub między Administratorem a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę IT oraz podwykonawcom Administratora, wykonującym usługi na jego rzecz, jak nap. bankom, firmom spedycyjnym i kurierskim dostarczającym towar etc.

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w wyniku otrzymania od Pani/Pana wiadomości mailowej, w wyniku rozmowy telefonicznej z Panią/Panem, w wyniku wizyty Przedstawiciela Handlowego lub innego przedstawiciela Administratora lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej do czasu wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć również rodzaju przetwarzanych danych osobowych, gdy Pan/Pani twierdzi, że Administrator przetwarza także inne dane, niż wymienione w pkt 1 niniejszej wiadomości.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

7. Ma Pani/Pan, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Od początku działalności firma zajmowała się 
świadczeniem usług w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. 
Świadczymy usługi: toczenia CNC, frezowania CNC, wiercenia, spawania, cięcia przecinarkamiz

taśmowymi,zgrzewania, zaginania, tłoczenia, cięcia laserowego.

 

 box-3-16.jpg

Projekty unijne

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 oraz budżetu państwa.
 "Podniesienie konkurencyjności firmy KNK 
 w Lęborku poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego oraz poprzez
 zmianę procesu produkcyjnego dzięki zakupieniu nowoczesnej maszyny do cięcia laserem".
 box-1-43.jpg

Certyfikat ISO 9001:2015

Dbając o wysoką jakość usług oraz zadowolenie
kontrahentów staramy się dążyć do doskonałości,
w związku z tym wdrożyliśmy System
Zarządzania Jakością, a w kwietniu 2005 roku
jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków SA
przyznała przedsiębiorstwu certyfikat
ISO 9001.

box-2-31.jpg 

toczenie | frezowanie | wiercenie | spawanie | cięcie | zgrzewanie | zaginanie | tłoczenie | cięcie laserowe