Klauzula informacyjna

Polityka prywatności › Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kontrahentów firmy:  KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk 

                                               Krzysztof Krawczyk KNK BIS


     Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko oraz inne podobne, jest KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk. z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1 lub Krzysztof Krawczyk KNK BIS z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1 Kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@knk.biz.pl


Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

- imię
- nazwisko
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu
- miejsce pracy
- stanowisko / funkcja, oraz inne podobne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Administratorem a Panią/Panem lub między Administratorem a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę IT oraz podwykonawcom Administratora, wykonującym usługi na jego rzecz, jak nap. bankom, firmom spedycyjnym i kurierskim dostarczającym towar etc.

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w wyniku otrzymania od Pani/Pana wiadomości mailowej, w wyniku rozmowy telefonicznej z Panią/Panem, w wyniku wizyty Przedstawiciela Handlowego lub innego przedstawiciela Administratora lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej do czasu wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć również rodzaju przetwarzanych danych osobowych, gdy Pan/Pani twierdzi, że Administrator przetwarza także inne dane, niż wymienione w pkt 1 niniejszej wiadomości.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

7. Ma Pani/Pan, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Certyfikat ISO 9001:2015

Dbając o wysoką jakość usług oraz zadowolenie
kontrahentów staramy się dążyć do doskonałości,
w związku z tym wdrożyliśmy System
Zarządzania Jakością, a w kwietniu 2005 roku
jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków SA
przyznała przedsiębiorstwu certyfikat
ISO 9001.

box-2-31.jpg 

Projekty unijne

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 oraz budżetu państwa.
 "Podniesienie konkurencyjności firmy KNK 
 w Lęborku poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego oraz poprzez
 zmianę procesu produkcyjnego dzięki zakupieniu nowoczesnej maszyny do cięcia laserem".
 box-1-43.jpg

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Od początku działalności firma zajmowała się 
świadczeniem usług w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. 
Świadczymy usługi: toczenia CNC, frezowania CNC, wiercenia, spawania, cięcia przecinarkamiz

taśmowymi,zgrzewania, zaginania, tłoczenia, cięcia laserowego.

 

 box-3-16.jpg

toczenie | frezowanie | wiercenie | spawanie | cięcie | zgrzewanie | zaginanie | tłoczenie | cięcie laserowe